Kontakt

Poskytovatelem databáze Česká komora  živnostníků je společnost Česká komora živnostníků s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 02058928, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 337559/MSPH.Prosíme cenné klienty aby upřednostnili komunikaci přes mail : komora@ceskakomora.cz

Našim obchodním partnerům děkujeme, že akceptovali a využili naši obchodní nabídky a vyjádřili souhlas se zvýrazněným zápisem v české komorě. Vaše vynaložené prostředky na propagaci a zviditelnění Vaší firmy byly použity tím nejideálnějším způsobem. Pro naše obchodní partnery je takový zvýraznění zápis určitým pokrokem a také zvýhodněným v internetovém vyhledávači google. Naše webová stránka je velmi dominantní a má dobré hodnocení z hlediska vyhledávání a také díky její silnému názvu. Naši obchodní partneři, budou takto při vyhledávání upřednostnění na lepší pozice a tím pádem jejich budoucí odběratelé si je spíše najdou. Zvýrazněný partneři mají také možnost si u nás bezplatně doplnit jejich www stránku, email, tel. a popřípadě i jejich firemní motto. V praxi to znamená, že obchodní partneři budou mít jejich firemní profil spolu s jejich výpisem dostupný na www.ceskakomora.cz a budou lépe dohledatelný, co pro jejich firmu bude velkým přínosem nových klientů.


Děkujeme našim obchodním partnerům, za projevenou důvěru a uděláme vše proto, abychom ji nezklamali.

Naše společnost Česká komora živnostníků s.r.o důrazně upozorňuje příjemce naší obchodní nabídky, že se jedná pouze o obchodní nabídku ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, která nemá žádnou souvislost se státními institucemi. Předpokládáme, že podnikatelský subjekt, který čte naši obchodní nabídku, provozuje svoji činnost s odbornou péčí, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona. Vycházíme z toho, že každý příjemce naší obchodní nabídky měl dostatek času, aby zodpovědně, aniž by na něj byl vyvíjen jakýkoli nátlak, vyhodnotil, zda chce naši obchodní nabídku přijmout a zda tento způsob zviditelnění údajů o podnikatelském subjektu našimi reklamními službami na stránce ceskakomora.cz je pro něj vhodný. V případě, že usoudí, že jím objednané reklamní služby na stránce ceskakomora.cz nejsou pro něj vhodné, doporučujeme mu žádat o ukončení smlouvy odesláním písemné výpovědi smlouvy v souladu s VOP zveřejněnými na stránce ceskakomora.cz.Poskytovatelem databáze ČKFaŽ je společnost ČKFaŽ s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2, Na Folimance 2155/15, IČO: 10687874, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 337559/MSPH.Prosíme cenné klienty aby upřednostnili komunikaci přes mail : komora@ceskakomora.cz

Našim obchodním partnerům děkujeme, že akceptovali a využili naši obchodní nabídky a vyjádřili souhlas se zvýrazněným zápisem v české komorě. Vaše vynaložené prostředky na propagaci a zviditelnění Vaší firmy byly použity tím nejideálnějším způsobem. Pro naše obchodní partnery je takový zvýraznění zápis určitým pokrokem a také zvýhodněným v internetovém vyhledávači google. Naše webová stránka je velmi dominantní a má dobré hodnocení z hlediska vyhledávání a také díky její silnému názvu. Naši obchodní partneři, budou takto při vyhledávání upřednostnění na lepší pozice a tím pádem jejich budoucí odběratelé si je spíše najdou. Zvýrazněný partneři mají také možnost si u nás bezplatně doplnit jejich www stránku, email, tel. a popřípadě i jejich firemní motto. V praxi to znamená, že obchodní partneři budou mít jejich firemní profil spolu s jejich výpisem dostupný na www.ceskakomora.cz a budou lépe dohledatelný, co pro jejich firmu bude velkým přínosem nových klientů.


Děkujeme našim obchodním partnerům, za projevenou důvěru a uděláme vše proto, abychom ji nezklamali.

Naše společnost ČKFaŽ s.r.o důrazně upozorňuje příjemce naší obchodní nabídky, že se jedná pouze o obchodní nabídku ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, která nemá žádnou souvislost se státními institucemi. Předpokládáme, že podnikatelský subjekt, který čte naši obchodní nabídku, provozuje svoji činnost s odbornou péčí, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona. Vycházíme z toho, že každý příjemce naší obchodní nabídky měl dostatek času, aby zodpovědně, aniž by na něj byl vyvíjen jakýkoli nátlak, vyhodnotil, zda chce naši obchodní nabídku přijmout a zda tento způsob zviditelnění údajů o podnikatelském subjektu našimi reklamními službami na stránce ceskakomora.cz je pro něj vhodný. V případě, že usoudí, že jím objednané reklamní služby na stránce ceskakomora.cz nejsou pro něj vhodné, doporučujeme mu žádat o ukončení smlouvy odesláním písemné výpovědi smlouvy v souladu s VOP zveřejněnými na stránce ceskakomora.cz.